Bài 7 Cho xe vào nơi đỗ

Tiếp tục chương trình đào tạo lái xe sa hình tại trung tâm dạy lái xe SBV. Kính gửi tới các bạn học viên bài thi sa hình cho xe và nơi đỗ. Các bạn quan sát và làm đúng hướng dẫn như trong video bên dưới. Bài thi cho xe vào nơi đỗ

Trung tâm dạy lái xe SBV xin chúc các bạn học viên học tập tốt.

You may also like...

0934655339